Uroczystość Bierzmowania – 30 września 2021

W ostatni dzień września odbyła się w naszej Parafii Uroczystość Bierzmowania w czasie której 27 kandydatów ze szkoły średniej przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Sakramentu udzielił Ks. Prałat Robert Kristman, Wikariusz Generalny Diecezji Legnickiej.

Składamy serdeczne podziękowanie młodzieży, która przyjęła sakrament, rodzicom, Paniom katechetkom Renacie i Ewelinie oraz ks. Tomaszowi, który bezpośrednio przygotowywał młodzież i Uroczystość Bierzmowania oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania Uroczystości.