Wspólny Projekt Polsko – Czeski

31 października 2019 roku zakończył się wspólny Projekt Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni oraz Gminy i Miasta Hradek nad Nissou. Odpowiedzialnym za Projekt po stronie czeskiej był Pan Pavel Farský Burmistrz Miasta i Gminy Hradek a po stronie polskiej ks. dziekan Ryszard Trzósło – proboszcz Parafii. Projekt „Małe zabytki i ich promocja Bogatynia – Hrádek n.N.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.”

Przedmiotem projektu było stworzenie wspólnego produktu turystycznego, który przyczyni się do promocji walorów kulturowo-turystycznych polsko-czeskiego pogranicza , obejmującego odnowę wspólnego dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest zwiększenie frekwencji osób zwiedzających zabytki, uświadomienie lokalnej społeczności oraz zachowanie i promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w miastach Hradek nad Nisou i Bogatynia oraz zwiększenie popularności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Projekt zakładał odnowienie i promocję zapomnianych zabytków po obu stronach granicy, co przyczyni się do zwiększenia frekwencji krajowych i zagranicznych turystów odwiedzających te tereny. W Mieście Hrádek nad Nysą są to 3 pomniki, które były przedmiotem projektu: posąg św. Anny, Zámecký krzyż i Zwergův krzyż.

W Bogatyni, na terenie kościoła św. Piotra i Pawła, który jest otwarty dla zwiedzających, znajdują cenne epitafia na elewacji kościoła, których blask został przywrócony w ramach Projektu. Przedmiotem prac konserwatorskich była Konserwacja XVII – XVIII -wiecznych płyt epitafijnych /6/ wmurowanych w elewację kościoła i wpisanych do Rejestru Zabytków. Prace konserwatorskie wykonała zgodnie z Programem Konserwatorskim i Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Firma Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 5/48. Jest to Firma mająca długoletnie doświadczenie w pracach konserwatorskich przy kamieniu.

Składamy serdeczne podziękowanie Parafianom i wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio zaangażowali się w przygotowanie i realizację wspólnego Projektu.

Dzięki zabiegom konserwatorskim został przywrócony blask i walor kamiennych płyt epitafijnych z XVII i XVIII wieku, które są cenną atrakcją turystyczną na mapie naszego miasta i Parafii.

Ks. dziekan Ryszard Trzósło
Proboszcz Parafii

1. Epitafium ku czci żony Dawida Handelsmanna +1732

1. Epitafium ku czci żony Dawida Handelsmanna +1732

2. Epitafium ku czci protestanckiego duchownego.

2. Epitafium ku czci protestanckiego duchownego.

3. Epitafium ku czci Anny Elizabeth / * 1757 +1776/ i Christiana Davida / * 1755 +1757/, rodzeństwo Krause.

3. Epitafium ku czci Anny Elizabeth / * 1757 +1776/ i Christiana Davida / * 1755 +1757/, rodzeństwo Krause.

4. Epitafium ku czci Marii / *1719 +1785/ i Davida / *1693 +1770/, małżeństwa Krause.

4. Epitafium ku czci Marii / *1719 +1785/ i Davida / *1693 +1770/, małżeństwa Krause.

5. Epitafium ku czci Johanna Christopha /*1662 +1733/

5. Epitafium ku czci Johanna Christopha /*1662 +1733/

6. Epitafium ku czci Christiny Eleonory Matüs /*1680 +1745/

6. Epitafium ku czci Christiny Eleonory Matüs /*1680 +1745/