Informacja dla rodziców związana z lekcją religii

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 przypominamy o tym, że w przedszkolach i szkołach są organizowane zajęcia z religii na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Udział ochrzczonych dzieci i młodzieży w zajęciach z religii jest nie tylko obowiązkiem, ale również przywilejem związanym z pogłębieniem swojej wiary, poznawaniem Osoby i nauki Jezusa Chrystusa oraz Kościoła. Dotyczy to zarówno przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, jak i średnich.

Prosimy więc katolickich rodziców o zainteresowanie się udziałem ich dzieci w katechezie szkolnej. Istnieją również negatywne przypadki wypisywania dzieci i dorosłej młodzieży z zajęć z religii, jest to pozbawianie młodego pokolenia wychowania religijnego i pogłębienia wiary.