Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Marka Mendyka w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła

W III Niedzielę Wielkiego Postu odbyła się w Parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. Biskup Marek Mendyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej.

Na Mszy św. o godz. 9.00 odbyło się kanoniczne powitanie przez Proboszcza, następnie Szanownego Gościa powitały dzieci i przedstawiciele Rady Parafialnej. W czasie Liturgii Mszy św. homilie wygłaszał Ksiądz Biskup, który przewodniczył Mszy św. o godz. 12.00 z duchowieństwem dekanatu bogatyńskiego.

Wielką radością w czasie Mszy św. z udziałem dzieci była bliskość Ks. Biskupa i słowo skierowane do dzieci.

Po południu Ks. Biskup spotkał się na plebanii z Zespołem Katechetów pracujących w Parafii a w kościele ze wspólnotami i grupami działającymi w Parafii. Ostatnim punktem Wizytacji była wspólna modlitwa na Gorzkich Żalach po której nastąpiło pożegnanie Księdza Biskupa z Parafianami i księżmi pracującymi w Parafii.

Wizytacja pasterska to okazja do podziękowania Parafianom za ich trud i ofiarność. Dzięki ich pomocy i modlitwie możemy dalej realizować nasze plany duszpasterskie i remontowe związane z kościołem i plebanią.

Jest wiele pracy duszpasterskiej z bezrobociem i biedą. Chcemy dotrzeć do rodzin potrzebujących pomocy duchowej i materialnej, do małżeństw niesakramentalnych, do związków bez ślubu, do rodzin w których są nie ochrzczone dzieci.

„Wizytacja Księdza Biskupa w parafii to okazja do refleksji nad miejscem każdego parafianina we wspólnocie parafialnej. Pragniemy, aby Ksiądz Biskup umocnił nas pasterskim słowem i wskazał drogi rozwoju duchowego naszej parafialnej wspólnoty w Bogatyni.”

Ks. Ryszard Trzósło – proboszcz

Zdjęcia z mszy św. o godz. 9:00

Zdjęcia z mszy św. o godz. 10:30

Zdjęcia z mszy św. o godz. 12:00

Zdjęcia ze spotkania ze wspólnotami o godz. 17:00