Wspólne kolędowanie w Wyższym Seminarium Duchownym

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego DL w Legnicy przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia br. na zaproszenie Rektora WSD w Legnicy członkowie naszego Koła oraz członkowie poszczególnych Kół Przyjaciół WSD diecezji legnickiej uczestniczyli w spotkaniu „wspólne kolędowanie”.

Na wstępie rektor WSD ks. Piotr Kot przywitał zebranych informując jednocześnie, że w tym roku znacznie zwiększyła się liczba uczestników spotkania. O ponad 100 osób w stosunku do roku ubiegłego. Następnie wspólnie odmówiono różaniec.

O godzinie 11.00 rozpoczęto mszę świętą, której przewodniczył rektor uczelni. Przed rozpoczęciem mszy świętej poinformowano zebranych o możliwości nabycia różańców, które zostały przywiezione z Ziemi Świętej.

Po mszy świętej uczestnicy spotkania udali się do wcześniej wyznaczonych i przygotowanych sal, gdzie klerycy uczelni podali posiłek. Po posiłku zebrani wrócili do kaplicy seminaryjnej gdzie wspólnie z grupą kleryków (śpiew zespołowy, śpiew solo, zespół muzyczny) oraz rektorem śpiewano kolędy zamieszczone w śpiewniku otrzymanym uprzednio. Przed odśpiewaniem każdej kolejnej kolędy ks. rektor przekazywał zebranym informacje związane z każdą z tych kolęd przedstawiając przy tym stosowne prezentacje. Z jakimi faktami każda z nich jest związana tematycznie, bądź z jaką wiąże się historią. Były to bardzo ciekawe i pouczające informacje.

Po odśpiewaniu kolęd o godzinie 15.00 rozpoczęto nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W czasie nabożeństwa odśpiewano koronkę. Było to bardzo podniosłe i wzruszające nabożeństwo. Po zakończeniu poświęcono nabyte przez uczestników spotkania różańce.

Ks. rektor serdecznie podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne, które odbędzie się w miesiącu czerwcu tego roku.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że na uwagę zasługuje bardzo sprawne i pięknie przygotowane przez osoby odpowiedzialne spotkanie oraz bardzo miła i serdeczna atmosfera podczas całego naszego pobytu w Seminarium.

Tą drogą pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu spotkania, szczególnie ks. rektorowi i mamy nadzieję spotkać się razem na następnym w miesiącu czerwcu br.

Sekretarz Koła
mgr Barbara Gabryniewska