Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Hejnic

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) odbyła się pielgrzymka tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych z naszej parafii do Hejnic (Czechy). Wyruszyliśmy na nią rano, autami, spod naszego kościoła.

Po dotarciu na miejsce, dzieci przebrały się w swoje alby komunijne. Zwiedziliśmy piękną, barokową bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, teren wokół niej oraz pobliski klasztor. Naszym przewodnikiem był Ksiądz Dziekan Ryszard Trzósło, który bardzo dobrze zna to miejsce i niezwykle interesująco o nim opowiadał. O godzinie 10:00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, sprawowanej właśnie w hejnickiej bazylice. Odprawiał ją dla nas Ksiądz Ryszard Trzósło i nasz wikary Ksiądz Tomasz Bunikowski. Wszyscy (szczególnie dzieci i ich rodzice) dziękowaliśmy Panu Jezusowi i Matce Bożej za dar Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz zawierzaliśmy Maryi nasze życie. Eucharystię przeżywaliśmy bardzo pobożnie, dzieci śpiewały swoje pieśni komunijne i kolejny raz mogły przyjąć Pana Jezusa do swojego serca w Komunii Świętej. Przed Mszą Świętą, dzięki naszym Kapłanom, miały okazję skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania i z wielkim przejęciem to uczyniły. Następnie w klasztorze mieliśmy możliwość spożyć przygotowany dla nas poczęstunek. Później udaliśmy się na mały spacer, do krzyża ustawionego na skałach. Oczywiście nie zabrakło czasu na lody, na które zostaliśmy zaproszeni przez Księdza Dziekana. Niektóre dzieci nie przeszły też obojętnie obok pamiątek.

Pielgrzymka do Hejnic była doskonałą okazją do przedłużenia radości ze spotkania z Jezusem Eucharystycznym w dniu Pierwszej Komunii Świętej. Obecne na niej dzieci i rodzice wyrazili chęć uczestnictwa w takich spotkaniach i przeżyciach duchowych. Zrodził się pomysł pielgrzymki do Matki Bożej do Częstochowy.

Bogu niech będą dzięki za ten czas spędzony z Panem Jezusem, Jego Matką i ze sobą.