Pielgrzymka dzieci komunijnych do Hejnic /CZ/

14 czerwca o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie do sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej w Hejnicach. W pielgrzymce brały udział dzieci, rodzice, dziadkowie oraz ks. proboszcz i ks. diakon Rafał, gość ze Szkocji, który pochodzi z Bogatyni. W henickiej bazylice są polskie ślady: relikwie św. Jana Pawła II oraz kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Po Eucharystii i zwiedzeniu bazyliki ks. Pavel zaprosił wszystkich na wspólny posiłek aby nabrać sił do marszu na górę na której jest Kamień Pustelnika.

Składamy serdeczne podziękowanie organizatorom pielgrzymki, rodzicom, księżom i wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji pielgrzymki. Niech wspólne pielgrzymowanie i modlitwa do Matki Bożej przyniesie w życiu dzieci błogosławione owoce.