Bogatynia miejscem nawiedzenia

W dniach 19 – 20 marca 2018 parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni przeżywała niezwykłe wydarzenie nawiedzenia Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Królowej Nowej Ewangelizacji Europy.Matka Boża w obrazie przybyła do nas z dalekiego Szensztatu (Niemcy), gdzie znajduje się Jej prasanktuarium. Z Maryją przyjechała s. Damiana Czogała z  Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, która jest osobą odpowiedzialną za tworzenie się i działalność Apostolatów Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Pierwszy taki Apostolat M.B.T.P. w Bogatyni powstał w 2016 za zgodą ks. dziekana Jana Żaka przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP  i w uroczystość Niepokalanego Poczęcia rozpoczął swoją działalność. Drugi powstał przy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła za zgodą  proboszcza ks. Ryszarda Trzósło, trzeci jest w fazie tworzenia.

Poprzez kręgi rodzin zgromadzonych w apostolatach Matka Boża chce trafić do każdej rodziny, do każdego domu. Chce zdobyć nasze serca i nasze zaufanie, byśmy bez obaw Jej zawierzyli i oddali w Jej ręce swoje życie i życie swoich najbliższych. Chce, byśmy oddawali Jej swoje troski i cierpienia, chce byśmy Ją zapraszali do trudnych, po ludzku niemożliwych do rozwiązania spraw. Pragnie być witana z radością w progach naszych domów. Pragnie, byśmy odbudowali nasze rodziny, nasze relacje z sąsiadami. Pan Jezus z wysokości Krzyża dał nam Maryję za Matkę i pragnie, by Ona była bardziej znana i kochana. I właśnie w uroczystość św. Józefa przybyła do nas z pośpiechem nasza Matka jak śpieszyła do św. Elżbiety, by przynieść nam Jezusa.

Po podróży odpoczęła w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu św. o.Pio, gdzie została powitana przez wiernych radosnymi tajemnicami różańca świętego. Do ołtarza prowadzili Maryję ministranci, dzieci pierwszokomunijne a procesję zamykał ks. proboszcz niosący monstrancję z  Najświętszym Sakramentem. Matka Boża zajęła przygotowane Jej miejsce. U Jej stóp siostra postawiła pusty gliniany dzban z napisem „Nic bez ciebie – nic bez nas”.  Jej wizyta to radosny czas Nawiedzenia i wesela w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii dowiadujemy się, jak to dobrze się stało, że nowożeńcy zaprosili na wesele Matkę Bożą i Jej Syna. Na prośbę Matki Jezus ratuje nowożeńców z kłopotliwej sytuacji. Jak inaczej wyglądałyby nasze rodziny, gdybyśmy pamiętali o tym, by zaprosić do swojego życia Maryję i Jezusa. Dzban naszego życia należy wypełnić wodą modlitwy, ofiary, przebaczenia, przyrzeczenia poprawy, by Pan Jezus na prośbę naszej Niebieskiej Mamy mógł dokonać cudu przemiany naszych serc i naszego życia. Po Mszy św. odbyło się czuwanie przy sercu Matki. Była to iście weselna uczta. Matka Boża to sprawiła, że odczuwaliśmy Jej  obecność i  macierzyńską opiekę. Z radością śpiewaliśmy Jej szensztackie pieśni.W czuwaniu wziął udział ks.proboszcz Ryszard Trzósło.Oprawę muzyczną przygotował organista Bartłomiej Mogilnicki.

Nazajutrz po porannej Mszy św. Matka Boża Królowa Nowej Ewangelizacji Europy pojechała na Trójstyk granic pod Krzyż Pojednania. Na miejsce spotkania pod Krzyż przybyli wierni z Czech i Niemiec, by razem modlić się o pokój na świecie i powrót do chrześcijańskich korzeni Europy. Modlitwę poprowadził ks.Adam Szpotański ,która wybrzmiała w czterech językach polskim, czeskim, łacinie i niemieckim. Siostra Damiana założyła dla wiernych z Czech apostolat by jeszcze bardziej przez wstawiennictwo Matki Bożej zacieśniła się współpraca na płaszczyźnie duchowej. Po powrocie do kościoła św. Apostołów Matka Boża została umieszczona w Kaplicy Adoracji gdzie ks. Adam przyprowadził dzieci na katechezę,  którą poprowadziła siostra Damiana. Po wieczornej Mszy św. Matka Boża opuściła parafię.

Wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przyjęcia naszej Matki i Królowej składamy serdeczne podziękowania a ks. proboszczowi Ryszardowi Trzósło w sposób szczególny za jego otwartość i życzliwość.

Odpowiedzialne za Apostolat
Marianna Urban, Olimpia Stanaszek