Kaplica św. Ojca Pio Adoracji Najświętszego Sakramentu

W ubiegłym roku na spotkaniu Rady parafialnej została podjęta decyzja o przystosowaniu nieczynnej kaplicy bocznej kościoła parafialnego na Kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. Podjęta decyzja była odpowiedzią na oczekiwanie wielu Parafian na utworzenie miejsca adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia dla Parafian i mieszkańców Bogatyni.

Po uzyskaniu zgodnie z przepisami odpowiednich pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego – Wydział Budownictwa i Środowiska – przystąpiliśmy do prac remontowych.

Zostały wymienione drzwi wejściowe do kaplicy oraz okna na drewniane, wykonaliśmy ogrzewanie pod granitową posadzką, został wstawiony stały kamienny ołtarz w prezbiterium, na ścianach prezbiterium został położony trawertyn wkomponowany również w stacje Drogi Krzyżowej. Kaplica posiada nową instalację elektryczną i oświetlenie, zostało wykonanych 9 nowych ławek w przestrzeni dla wiernych i krata oddzielająca część modlitewną dla wiernych. W kaplicy został zamontowany monitoring, a w prezbiterium znalazła swoje miejsce figura św. Ojca Pio. W przygotowaniu jest konfesjonał do kaplicy.

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zezwolił na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. o. Pio i życzył, aby adoracja Chrystusa Eucharystycznego przyczyniła się do wzrostu pobożności eucharystycznej mieszkańców Bogatyni.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom, którzy wspierali prace remontowe w kaplicy oraz wykonawcom remontu. Niech kaplica św. Ojca Pio Adoracji Najświętszego Sakramentu przyczyni się pogłębienia wiary Parafian i mieszkańców naszego miasta.