Wspólne kolędowanie w seminarium w Legnicy

Koło Przyjaciół Wyższego  Seminarium Duchownego  przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni uprzejmie informuje, że tradycyjnie jak w latach ubiegłych w dniu 14 stycznia br. na zaproszenie Rektora WSD w Legnicy  członkowie naszego Koła oraz członkowie poszczególnych Kół Przyjaciół WSD  diecezji legnickiej uczestniczyli w spotkaniu „wspólne kolędowanie”.

Przed rozpoczęciem spotkania  wszyscy uczestnicy otrzymali  materiały w postaci broszury, która zawierała program całego spotkania (eucharystia, kolędowanie, nabożeństwo).

Na wstępie Ks. Rektor WSD dr Piotr Kot przywitał  zebranych i podziękował uczestnikom za tak liczne przybycie przedstawiając jednocześnie program spotkania. W tym miejscu poinformował także,  że w roku bieżącym uczelnia obchodzi swój jubileusz 25- lecia. W powitaniu uczestniczył także Ks. Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Następnie wspólnie odmówiono różaniec.

O godzinie 11.00 rozpoczęto uroczystą  mszę świętą, której przewodniczył Biskup legnicki. Po eucharystii  uczestnicy spotkania podzieleni na grupy udali się do wcześniej wyznaczonych i przygotowanych sal na posiłek.

Po posiłku zebrani wrócili do kaplicy seminaryjnej gdzie wspólnie z seminaryjną scholą oraz Rektorem uczelni rozpoczęto kolędowanie. Śpiewano wszystkie kolędy zamieszczone w śpiewniku otrzymanym uprzednio. Przed odśpiewaniem każdej kolejnej kolędy Ks. Rektor przekazywał zebranym informacje nawiązujące tematycznie do każdej z nich, a jeden z kleryków czytał stosowne ewangelie. Kolędowaniu towarzyszyły prezentacje związane z pielgrzymką alumnów do Ziemi Świętej. Ks. Rektor przekazywał informacje na temat miejsc, które wspólnota seminaryjna mogła tam zobaczyć.

Na zakończenie przed Najświętszym Sakramentem odmówiono wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadził o. Paweł Wołczański wraz z klerykami. Ks. Rektor serdecznie podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy otrzymali kalendarze seminaryjne na 2018 rok oraz najnowsze wydanie „echo seminarium’’ wydanie 2/2017/2018.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że podobnie jak w latach ubiegłych tak i obecnie spotkanie było przygotowane wzorowo przy bardzo miłej i serdecznej atmosferze podczas całego naszego pobytu w Seminarium.

Tą drogą pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu spotkania, szczególnie Ks. Rektorowi i mamy nadzieję spotkać się razem na następnych.

Sekretarz/Skarbnik Koła
mgr Barbara Gabryniewska