Pielgrzymka Koła Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego do Krakowa

Wzorem lat ubiegłych członkowie WSD przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła uczestniczyli w spotkaniu Kół Towarzystwa Przyjaciół WSD Diecezji Legnickiej.

W tym roku spotkanie przybrało inną formę niż w latach ubiegłych, gdyż odbyło się w formie pielgrzymki do Krakowa, miejsca w sposób szczególny związany z Bożym Miłosierdziem oraz życiem św. Jana Pawła II. W pielgrzymce do krakowskiego Sanktuarium św. Jana Pawła II, oprócz członków naszego Koła oraz członków  Koła WSD ze Zgorzelca uczestniczyli także parafianie z naszej parafii. W naszym wspólnym pielgrzymowaniu wzięło udział ponad 320 członków Towarzystwa Przyjaciół WSD Legnica z terenu całej diecezji. Razem z grupą TP WSD pielgrzymowali także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pielgrzymka odbyła się w dniu 16 czerwca br. Pielgrzymując po śladach Papieża Polaka modliliśmy się w intencji Diecezji Legnickiej, która obchodzi swój Jubileusz XXV -lecia powstania, za wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego, o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz potrzebne łaski dla Dobrodziejów WSD a także za wszystkie sprawy Przyjaciół WSD.

W naszej pielgrzymce wzięło udział także dwóch kleryków WSD z Legnicy , którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w pielgrzymce i prowadzili z uczestnikami liczne modlitwy i pieśni podczas podróży zarówno w jedną jak i  drugą stronę.

Po przyjeździe do Krakowa pielgrzymi udali się do Sanktuarium św. Jana Pawła II. W Kościele Górnym  ks. rektor WSD dr. Piotr Kot powitał pielgrzymów, szczególnie członków Kół WSD Diecezji Legnickiej i przedstawił program pobytu w Sanktuarium oraz intencje mszy świętej. Sanktuarium św. Jana Pawła II uroczyście erygował w dniu 11 06.2011r.  ks. kard. Stanisław Dziwisz. Kościół Górny ma kształt ośmiokąta. Prezbiterium i ściany boczne są zdobione mozaikami, które projektował o. Marko Ivan Rupnik SJ.  Przed mszą świętą przewodnik objaśniał pielgrzymom  tematy  mozaik, które przedstawiały sceny z Ewangelii. W bocznej części kościoła została umieszczona bezcenna  relikwia – naznaczona krwią sutanna,  którą miał Papież św. Jan Paweł II w trakcie zamachu 13.05.1981 r. Wokół nawy głównej rozmieszczono 4 kaplice główne:(Adoracji, Chrzcielna, MB Częstochowskiej, MB Fatimskiej oraz Nazaretańska, Betlejemska i  Krzyżowa).

O godz. 12.00 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem ks. rektora WSD  w Legnicy dr. Piotra Kota.

Po eucharystii pielgrzymi podzieleni na dwie grupy przeszli do Kościoła  Dolnego gdzie z udziałem przewodnika zwiedzali tą część Sanktuarium. Kościół Dolny, który jest zaprojektowany w postaci katakumby otaczają  oratoria związane z  kultem maryjnym św. Jana Pawła II. Ściany zdobią obrazy przedstawiające  Ojca Świętego wizytującego najbardziej znane  sanktuaria maryjne na świecie. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Jana Pawła II w otoczeniu polskich świętych wyniesionych przez Papieża na ołtarze. W Kościele Dolnym noszącym także nazwę  Kościoła Relikwii znajduje się najcenniejsza relikwia św. Jana Pawła II  tj. krew pobrana Papieżowi podczas jednego z ostatnich przed Jego śmiercią badań w klinice Gemelli w Rzymie. Ampułka z krwią została umieszczona w szkatułce wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku Kościoła Relikwii. W Kaplicy Kapłańskiej Kościoła Dolnego w gablotach i na ścianach  znajdują się najcenniejsze pamiątki po Ojcu Świętym ( krzyż pastoralny, ornat oraz krzyż przed którym modlił się w ostatniej drodze krzyżowej w Coloseum w 2005 r.) Kościół Relikwii otacza 8 oratoriów poświęconych N.M.P. której losy swoje i  świata powierzył Papież. W Kaplicy Kapłańskiej wierni mogą także zobaczyć płytę z grobu św. Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki Św. Piotra w Rzymie. Na płycie umieszczony jest relikwiarz w formie otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża.

W chwili obecnej są prowadzone dalsze prace remontowe zarówno na poziomie Kościoła Górnego a także w kaplicach i oratoriach zlokalizowanych wokół Kościoła  Relikwii.  Oratoria poświęcone będą sanktuariom maryjnym z całego  świata. Kaplice będą miały przeznaczenie modlitewne.

Po zwiedzeniu Sanktuarium św. Jana Pawła II cała grupa pielgrzymów przeszła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach  gdzie uczestniczyliśmy o godzinie 15.00 w nabożeństwie poświęconym Bożemu Miłosierdziu. O godzinie 18.00 napełnieni modlitewnie i duchowo wyjechaliśmy z Krakowa  w drogę powrotną.

Sekretarz/Skarbnik Koła
mgr Barbara Gabryniewska