W dniu 31 maja 2017 roku, w Porajowie na styku trzech granic, został postawiony Krzyż Pojednania Narodów jako wotum wdzięczności Bogu za chrzest Polski w jego 1050. rocznicę oraz akt oddania Chrystusowi Królowi Miłosierdzia. Postęp w pracach był możliwy tylko dzięki dobrej woli wielu wspaniałych ludzi, z których jedni ofiarowali swoje talenty i pracę na chwałę tego wyjątkowego dzieła, a inni zgodzili się kredytować je do momentu zebrania środków finansowych na jego spłatę. W związku z powyższym Komitet Budowy Krzyża na Trójstyku pod patronatem stowarzyszenia „Zło dobrem zwyciężaj” zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe w pokryciu kosztów tego wyjątkowego i kosztownego przedsięwzięcia, którego efekty można oglądać na styku granic trzech państw. Kwota, która umożliwi sfinansowanie tego dzieła i o którą bardzo prosimy, to 35 tysięcy złotych. Każda, nawet najmniejsza pomoc jest bardzo ważna.

Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać.

Wpłat można dokonywać na konto
Stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska „Zło dobrem zwyciężaj”
ul. Spółdzielcza 14, 59-920 Bogatynia
BZ WBK o. Bogatynia
33 1090 1971 0000 0001 3018 9471
z dopiskiem „Budowa Krzyża”