Jubileuszowa Bogatyńska Droga Krzyżowa

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia ulicami naszego miasta przeszła po raz dwudziesty Bogatyńska Droga Krzyżowa.

Przybyłych do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła przywitał proboszcz parafii ks. Ryszard Trzósło.

Zgromadzeni uczestnicy uformowali przed kościołem procesję, na której czele niesiono krzyż w uroczystej asyście liturgicznej służby ołtarza i grup mundurowych górników i energetyków.

Wśród pasyjnych pieśni uczestnicy Drogi Krzyżowej przeszli ulicami Skłodowskiej, Białogórską, 1-go Maja, Armii Krajowej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Daszyńskiego do parku im. Jana Pawła II, gdzie pod pomnikiem polskiego Papieża Droga się zakończyła.

Krzyż nieśli na zmianę przedstawiciele stowarzyszeń, grup społecznych i zawodowych: księża i ministranci, stowarzyszenia kościelne, młodzież, rodziny, górnicy, energetycy, nauczyciele, służba zdrowia, myśliwi, strażacy i władze miasta.

Tegoroczne rozważania przygotował i odczytał ks. dr Adam Szpotański.
Czternaście rozważań odczytanych przy czternastu stacjach drogi krzyżowej poruszały sumienia, zadawały istotne pytania, zmuszały do refleksji nad swoim postępowaniem, nad relacją z Bogiem, nad relacją z drugim człowiekiem. W tym ostatnim przed Wielkanocą okresie dały szanse na zrobienie rachunku sumienia i duchową poprawę.

Pod pomnikiem Jana Pawła II, na zakończenie dwudziestej jubileuszowej drogi, ksiądz Ryszard Trzósło podziękował uczestnikom za obecność. Po odmówieniu modlitw wymaganych do otrzymania odpustu i błogosławieństwie kapłana uczestnicy, parkowymi alejkami w piękne wiosenne popołudnie, rozeszli się do domów.