Majówka w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego DL w Legnicy przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni informuje, że w dniu 10 maja br. na zaproszenie rektora WSD w Legnicy członkowie koła uczestniczyli w dorocznej „majówce”.Spotkanie odbyło się na placu obok budynku Seminarium a brały w nim udział wszystkie osoby należące do Towarzystwa Przyjaciół WSD DL w Legnicy. Spotkanie rozpoczęto mszą świętą pod przewodnictwem rektora WSD o godzinie 11.00. Przed mszą i podczas mszy towarzyszył nam tut. chór seminaryjny a wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe śpiewniki zawierające pieśni i modlitwy prowadzone podczas mszy oraz nabożeństwa majowego. Po eucharystii uczestnicy spotkania udali się na plenerowy posiłek w czasie którego towarzyszył zespół seminaryjny „Semen”. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.
Śpiewano, tańczono i bawiono się świetnie.

Na spotkaniu w plenerze rektor uczelni wręczył zarządom poszczególnych kół legitymacje członkowskie dla wszystkich członków Towarzystwa oraz specjalnie przygotowane znaczki świadczące o przynależności do rodziny seminaryjnej.

Spotkanie zakończono około godziny 16.00 nabożeństwem majowym, podczas którego modlono się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po nabożeństwie i okolicznościowym wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników spotkania pożegnano się w miłej i przyjaznej atmosferze, wyrażając nadzieję na spotkanie „majówkowe” w przyszłym roku.