Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

W sobotę drugiego maja 2015r. na Mszy Świętej o godzinie 12.00 odprawianej w intencji Ojczyzny miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszej świątyni.Relikwie św. Papieża – krew na płótnie, dotarły do parafii dzięki staraniom ks. Proboszcza Ryszarda Trzósło, który w styczniu b.r. zwrócił się z prośbą do Jego Ekscelencji Kardynała Dziwisza i Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej o przyznanie relikwii, ze względu na cześć i nabożeństwo, którym jest otaczany św. Jan Paweł II w naszej Parafii (od kilku lat przy kościele znajduje się pomnik Świętego i tablica upamiętniająca niektóre wydarzenia z życia Naszego Papieża, a w prezbiterium świątyni znajduje się Jego piękny obraz).

Bardzo cieszy fakt, że Relikwie św. Jana Pawła II stanęły obok Relikwii św. Faustyny Kowalskiej, gdyż to właśnie Papież – Polak zaliczył Faustynę, Sekretarkę Jezusa Miłosiernego, do grona świętych Kościoła, sam będąc wielkim Czcicielem i Głosicielem Bożego Miłosierdzia.

We Mszy Świętej uczestniczyli również członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, których patronalne święto św. Floriana przypada 4 maja.