Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Uprzejmie informujemy, że w marcu 2015 r. reaktywowano działalność Koła Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego przy Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni.

Koło liczy obecnie 12 osób. Spotkania członków Koła odbywają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca bezpośrednio po wieczornej mszy świętej.

Zarząd Koła:

  • mgr Irena Wołodźko – prezes Koła
  • mgr Barbara Gabryniewska – sekretarz i skarbnik Koła

Opiekunem Koła jest proboszcz Parafii św. Ap. Piotra i Pawła mgr Ryszard Trzósło.

Działalność naszego Koła koncentrować się będzie na modlitwach o nowe powołania kapłańskie zarówno w kościele jako całości jak i szczególnie w naszej parafii a także w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Na spotkaniach będą omawiane tematy dotyczące powołań kapłańskich jak i tematy związane z życiem seminarium. Będziemy organizować także spotkania z przełożonymi Seminarium oraz klerykami.

Oprócz spraw organizacyjnych omawiane będą także tematy związane z działalnością Koła
w warunkach funkcjonowania parafii. Mamy także na celu organizowanie pielgrzymek zarówno członków Koła jak i parafian do sanktuariów w intencji powołań. Ponadto będziemy prowadzili jesienne zbiórki na rzecz Seminarium podczas Tygodnia Modlitw o Powołania oraz w Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzach parafii.

Stale prowadzimy zapisy nowych członków Koła.