Wizytacja kanoniczna Biskupa Legnickiego

W niedzielę 18.09 przeżywaliśmy wizytacje kanoniczną J.E. Ks. Bp prof. Andrzeja Siemieniewskiego, Biskupa Legnickiego.

Ksiądz Biskup odprawił uroczystą Eucharystię w intencji całej wspólnoty parafialnej, wygłosił Słowo Boże i umocnił Apostolskim błogosławieństwem. Biskup Andrzej spotkał się z Radą Parafialną oraz wspólnotami modlitewnymi. Wysłuchał świadectw wiary parafian oraz wygłosił katechezę. Na zakończenie spotkał się indywidualnie z księżmi posługującymi w parafii.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli przygotować kościół oraz plebanie do przyjęcia Księdza Biskupa.