Pielgrzymka pojedniania 2022

Po przerwie spowodowanej pandemią, 7 maja 2022 roku po raz kolejny odbyła się Pielgrzymka Pojednania do stóp Matki Bożej Hejnickiej Pośredniczki Wszelkich Łask.

Pielgrzymka przypomina o pojednaniu narodów: niemieckiego, polskiego, serbołużyckiego i czeskiego, które przez wiele lat pielgrzymowały do Bazyliki w Hejnicach, aby powierzyć się opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.

Tegorocznej Eucharystii przewodniczył ks. Michael Dittrich z Zittau, a liturgia z oprawą śpiewów gregoriańskich była sprawowana w języku Kościoła, języku łacińskim.