Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba…”

3 czerwca 2021 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w naszej parafii odbyła się Rocznica Pierwszej Komunii Świętej. W kościele zgromadziła się duża grupa dzieci, które przed rokiem miały swoją Pierwszą Komunię Święta. Razem z nimi obecne były też tegoroczne dzieci pierwszokomunijne.

To podwójne święto pozwoliło całej wspólnocie parafialnej oddać cześć i okazać miłość Panu Jezusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w procesji eucharystycznej na ulice naszego miasta, tradycyjnie do czterech ołtarzy. Dzieci brały w niej czynny udział (dziewczynki sypały kwiatki, chłopcy nieśli poduszki z elementami religijnymi). Naszej modlitwie i śpiewom towarzyszyła orkiestra górnicza z Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Cieszyliśmy się bardzo, że w tym roku mogliśmy przeżywać procesję, idąc przez miasto, dając tym samym świadectwo wiary i niosąc Chrystusa innym.