Pierwsza Komunia Święta w czasie pandemii

Pierwsza Komunia Święta w tym roku w naszej parafii miała zupełnie inny niż dotychczas, wyjątkowy charakter. W związku z pandemią koronawirusa, już właściwie od połowy marca, śledząc przepisy państwowe i kościelne, Ksiądz Proboszcz Ryszard Trzósło wraz z Księdzem Tomaszem, rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i katechetami, zastanawiał się jak zorganizować Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, a przede wszystkim zadbać o to, by przygotowane przez katechezę szkolną i sakramentalną oraz uczestniczenie w życiu Kościoła dzieci, mogły przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Pana Jezusa do serca. Rodzice zdecydowali i wyrazili zgodę na to, by ich pociechy przystąpiły po raz pierwszy do Stołu Pańskiego w małych grupach. I tak w okresie od 19 maja do 5 czerwca 2020 roku, przez trzy kolejne tygodnie, zaczynając zawsze od wtorku, w dni powszednie, o godzinie 12:00, odprawionych zostało 12 Mszy Świętych, w czasie których, 53 dzieci, w grupach 3, 4 i 5 osobowych, przyjęło Pierwszą w życiu Komunię Świętą. Uroczystości odbywały się w kameralnym gronie. Dzieci otoczone były najbliższą rodziną. Dało się zauważyć ogromne skupienie i atmosferę modlitwy. Z wielką pobożnością dziewczynki i chłopcy przyjmowali Chrystusa do serca. Nikt nie koncentrował się na tym, co zewnętrzne, ale na przeżyciu duchowym dzieci i całych rodzin. I chociaż nie było typowego Białego Tygodnia, dzieci zachęcone przez Księdza Proboszcza, wraz z bliskimi uczestniczyły, tak jak w Białym Tygodniu, po swojej Pierwszej Komunii Świętej w Nabożeństwach Majowych, Nabożeństwach Czerwcowych i Mszach Świętych. Bardzo się cieszymy, widząc nasze dzieci komunijne na Mszy Świętej niedzielnej, w pierwszy piątek miesiąca, choć dla niektórych od dnia Pierwszej Komunii Świętej minęło już trzy tygodnie.

Bogu niech będą dzięki!

„Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe:
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe…”