Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla na Trójstyku

23 listopada, w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, w samo południe, na styku granic w Porajowie, tam gdzie stanął Krzyż Pojednania Narodów, odbyło się spotkanie modlitewne wiernych trzech Narodów. Wokół Krzyża, znaku miłości i przebaczenia, gdzie Chrystus otwiera swoje ramiona, by przygarnąć każdego zagubionego, już po raz trzeci zgromadzili się wierni zamieszkujący ten zakątek ziemi sąsiadujących ze sobą narodów wraz ze swoimi duszpasterzami. Spotkania są poświęcone modlitwom o pokój, miłość, zgodę, budowanie Królestwa Bożego na ziemi. W tym roku szczególną intencją była modlitwa o łaskę nawrócenia i powrotu do chrześcijańskich korzeni Narodów Europy oraz pokój i pojednanie w Chrystusie dla Europy i świata. Na spotkanie przybyły siostry Cysterki z Marienthal z Ksienią oraz ks. opiekunem, z Czech dwóch kapłanów z liczną grupą wiernych. Stronę polską reprezentował ks. dziekan Ryszard Trzósło z wikariuszem. Modlitwy prowadził ks. dziekan.
Na rozpoczęcie została odśpiewana pieśń „Chrystus Vincit” i odczytano komentarz do modlitwy Anioł Pański przypominający, że zanim Chrystus Król Wszechświata zwyciężył śmierć i szatana, przyszedł na ziemię przez Niepokalane Serce Maryi Dziewicy. Anioł Pański odmówiono w trzech językach.
Następnie wybrzmiała pieśń „Króluj nam Chryste”. Różaniec poprzedził komentarz przypominający, że Maryja matka Chrystusa i nasza, dała nam różaniec jako pewną broń przeciw wszelkim atakom złego. Część chwalebna różańca św. została odmówiona w trzech językach z prośbą, aby Duch Św. połączył nasze Narody w modlitwie i wspólnej pracy nad szerzeniem Królestwa Bożego. Po Różańcu odmówiona została modlitwa za dusze zmarłych. I tak połączeni mocą różańca św. z niebem, ziemią i czyśćcem zgromadzeni, pieśnią „Veni Creator” błagali Ducha Św. aby Akt Oddania, który następnie wypowiedziano, przyniósł błogosławione owoce dla naszych krajów.

Akt Oddania Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata

Chryste! Królu Wieków Nieśmiertelny, nasz Boże i Zbawicielu! Dzisiaj na styku trzech granic: Czech, Polski i Niemiec chcemy zawierzyć losy naszych Narodów. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że tego Królowania nam potrzeba w sercach ludzkich nie tylko naszych narodów, ale w całej Europie i na świecie. Dlatego z pokorą chylimy swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata i uznajemy Twe Panowanie nad Czechami, Niemcami i Polską. Prosimy o Twoją Pomoc, aby cała Europa padła na kolana przed Bogiem i wróciła do korzeni Chrześcijańskich. Amen.

Po tym akcie Chrystus Król został uwielbiony pieśnią. Na zakończenie odśpiewane zostało „Te Deum”, po którym pięciu obecnych kapłanów udzieliło zgromadzonym błogosławieństwa.

Było to piękne, przeniknięte Bożą Miłością spotkanie, na którym nasze Narody wołały jednym głosem do Boga o miłosierdzie, o łaskę nawrócenia, jednym głosem uwielbiały Boga i uznawały boże królowanie.

Organizatorem spotkań modlitewnych pod krzyżem na trójstyku jest Stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska „Zło Dobrem Zwyciężaj” wraz ze swoim opiekunem ks. dziekanem Ryszardem Trzósło.


foto: Franciszek Romaniak