Informacja o wyborze wykonawcy – remont epitafiów

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy do wykonania remontu konserwatorskiego płyt epitafijnych w obrębie kościoła w parafii do Zamawiającego w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 ważna oferta. Zamawiający dokonał oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów punktowych określonych w zapytaniu ofertowym, w wyniku dokonanej oceny najwięcej punktów zdobyła firma:

Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska, 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 5/48,

która została wybrana na wykonawcę w ramach projektu.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA