Bierzmowanie 2019

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 2 czerwca 2019 r. J.E. ks. bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki udzielił sakramentu bierzmowania 65 osobom z naszej parafii i grupie kandydatów z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Do tego wydarzenie młodzież przygotowywała się przez trzy lata uczestnicząc w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w ramach katechezy parafialnej, rekolekcji i okresowych nabożeństw. Na tę uroczystość młodzi przybyli wraz ze swoimi rodzicami i świadkami. Młodzież sakrament bierzmowania przyjmowała w wielkiej powadze i zamyśleniu.

Sakrament bierzmowania należy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, otwiera chrześcijanina na Pana Boga, który udziela mu darów Ducha Świętego. Jest on dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane już na Chrzcie Świętym. Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem czoła bierzmowanego wydobywa się z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest. Bierzmowany zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa i głosicielem Jego Ewangelii w świecie.

Już nowo wybierzmowani dziękując biskupowi za zaufanie zobowiązali się „bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia”.

Polecajmy tych młodych ludzi w modlitwie aby dopełnili życiem słowa złożonej przed Bogiem przysięgi.