Jerycho Różańcowe – Dziękczynieniem

W parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni odbyło się wielkie dziękczynienie Panu Bogu za dar Niepodległości. Przez siedem dni i nocy wierni trwali na nieustannej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem uwielbiając Boga za Jego dobroć i miłosierdzie dla naszego narodu. Było to tzw. Jerycho Różańcowe, poprzez które rzeczy niemożliwe stają się możliwe.
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu można wyprosić łaski dla siebie, dla bliskich, dla miasta, ojczyzny i dla świata całego, można zatrzymać wojny, zmienić bieg historii. Trzeba prosić Pana Jezusa czystym sercem i z wiarą ofiarować przez serce naszej Matki i Królowej czas, który Pan nam daje. Szczególnie bogata w łaski jest nocna adoracja, bo z modlitwą łączymy ofiarę wyrzeczenia się snu czyli czasu przeznaczonego na odpoczynek. A tyle ważnych rzeczy wydarzyło się nocą, o czym mówi Pismo Św. np. Narodzenie Pana Jezusa, spotkanie Nikodema z Panem Jezusem, nocą mówił Bóg do Samuela, św. Józef otrzymał ostrzeżenie przed zagrożeniem życia Dzieciątka Jezus.

Jerycho przebiegło bardzo spokojnie. Włączyły się w nie grupy parafialne, które prowadziły modlitwy w trzygodzinnych blokach codziennie wg programu modlitw Jerycha. W godzinach apelu łączyliśmy się z Jasną Górą a rozważania prowadził Ks. Dziekan Ryszard Trzósło oraz kapłani posługujący w parafii Ks. Piotr Frodyma i Ks. Andrzej Tarnowski.

Jerycho rozpoczęło się w Godzinę Miłosierdzia 18 listopada a zakończyło w sobotę 24.11 Mszą Św. o godz. 9.00. Wówczas to przybyli goście z Czech i Niemiec. Ze strony czeskiej byli to kapłani Ks. dr Pavel Andrs kustosz Bazyliki Nawiedzenia NMP w Hejnicach i Ks. dr Radek Vasinek proboszcz parafii p/w Św. Bartłomieja w Hradku wraz ze swoimi wiernymi, z których jeden pielgrzymował pieszo. Księża z Czech przywieźli piękny dar z racji 100 lecia odzyskania Niepodległości dla kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła – wierną kopię Cudownej Pani Hejnickiej Mater Formosa. Ze strony niemieckiej przybyły siostry Cysterki: Julianna, Rita i Franciszka wraz z opiekunką Beatą Bykowską. We Mszy Św. koncelebrowanej wzięli udział zaproszeni czescy księża. Po zakończonej Eucharystii wszyscy chętni przemieścili się na Trójstyk granic do Krzyża Pojednania Narodów, by w wigilię Święta Chrystusa Króla modlić się o pokój dla naszych narodów, o poszanowanie Krzyża i wierność Panu Bogu i Ewangelii, a także by odnowić akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Modlitwę Różańcową poprowadzili w czterech językach polskim, czeskim, niemieckim i łacinie kapłani i siostry Cysterki. Było to radosne i bardzo ważne spotkanie katolików trzech ze sobą sąsiadujących narodów w czasach niepokoju, totalitaryzmów, ideologii liberalnej i zamętu. Pragniemy, by przyjął się zwyczaj wspólnej modlitwy pod Krzyżem Pojednania w Niedzielę Miłosierdzia, Uroczystość NS Pana Jezusa, Podwyższenia Krzyża i Święto Chrystusa Króla.

Wszystkim naszym inicjatywom towarzyszy Matka Boża – Bogarodzica i nasza Królowa. Z Bogarodzicą szliśmy podziękować w 1050 rocznicę Chrztu Polski Braciom Czechom za Księżniczkę Dobrawę i przyjęty Chrzest do Matki Bożej Hejnickiej (najbliższa Bazylika w Czechach), by oddać Jej pokłon. Potem zaprosiliśmy braci Czechów na wspólną pielgrzymkę pod nazwą „Maryja naszą Matką” do nawiedzeni Królowej Polski w Częstochowie. Po Akcie Zawierzenia naszych Narodów nasza Pani Częstochowska znalazła miejsce w Hejnicach, gdzie w Bazylice Nawiedzenia ma swoją kaplicę. Krzyż Pojednania, pod którym wspólnie się modlimy stanął w uroczystość Nawiedzenia NMP. Na Trójstyk pielgrzymowała Matka Boża Trzykroć Przedziwna Gwiazda Nowej Ewangelizacji Europy, gdzie modliły się również trzy narody a owocem był powstały w Czechach Apostolat MB Trzykroć Przedziwnej. Teraz Pani Hejnicka Mater Formosa przybyła z Nawiedzeniem jako dar do parafii Dziekańskiej Św. Apostołów Piotra i Pawła. Matka Boża jest Matką wszystkich narodów i wierzę, że Ona nas prowadzi i ma wobec nas zamieszkujących ten zakątek ziemi swoje plany. Pozwólmy Jej prowadzić nas.

Za błogosławiony czas Jerycha serdecznie dziękujemy Panu Bogu oraz Ks. Dziekanowi Ryszardowi Trzósło, Kapłanom wspierającym i wszystkim, którzy się zaangażowali.
W Jerychu wzięli udział wierni ze wszystkich parafii bogatyńskich i niektórych z dekanatu oraz goście z Lubania i Leśnej. Błogosławieństwa udzielił Ks. Dziekan i ks. bp Józef Zawitkowski.