Spotkanie kapłańskie rocznika 1990

19 maja br. gościliśmy w naszej parafii kolegów kursowych Ks. Proboszcza. W spotkaniu uczestniczyło 19 księży pracujących w różnych parafii i pełniących różne funkcje w: archidiecezji wrocławskiej, diecezji: legnickiej, świdnickiej i kaliskiej. Wielu z nich to obecni prałaci, kanonicy, pracownicy kurii diecezjalnych, profesorowie i prorektorzy uczelni wyższych. Podczas Mszy św. wieczornej dziękowali wspólnie za dar kapłaństwa (28 lat) i obejmowali modlitwą zarówno swoich najbliższych jaki już nieżyjących kolegów kursowych. Eucharystia ta była znakiem jedności i braterstwa, chodź los prowadzi do różnych miejsc niekiedy od siebie mocno oddalonych to wspólnie przeżyta formacja seminaryjna i wieloletnia przyjaźń jest zacnym świadectwem tego co stanowi istotę Chrystusowego kapłaństwa. Koledzy kursowi ks. Proboszcza w darze dla naszej parafii przekazali zestaw lekcjonarzy mszalnych. Po Eucharystii księża jubilaci spotkali się na wspólnym posiłku w gościnnej jak zawsze plebanii.

Dla mnie jako młodego księdza dużym zaskoczeniem, a jednocześnie pewnym świadectwem był szczery entuzjazm i otwartość starszych o niemal całe moje życie Księży. Doświadczonych przecież przez pracę kapłańską, choroby, wiek. A mimo to pełnych tego co nazywa się pierwotnym zapałem. Stałem z boku i zastanawiałem się, jestem przecież młodszy, a czy tak samo gorliwy jak Oni?

Z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy Najdostojniejszemu Księdzu Proboszczowi oraz Jego Kolegom Kursowym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i Bożej opieki. Niech Maryja Matka Kapłanów otacza Was Szanowni Księża swą opieką.

dr Adam Szpotański