Wigilia stowarzyszenia Zło Dobrem Zwyciężaj

Dzięki gościnności naszego wspaniałego opiekuna ks. Ryszarda Trzósło, 18 grudnia po mszy wieczornej, członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście spotkali się na plebanii aby podzielić się opłatkiem, dobrym słowem i spożyć tradycyjną wigilijną wieczerzę. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenie, członkowie wspierający a także zaproszeni goście.

Ksiądz Ryszard przywitał nas niezwykle ciepło. Podsumowaliśmy mijający rok, cieszyliśmy się z wykonanych zadań, które dzięki Bożej Pomocy udało się nam zrealizować, dziękowaliśmy za ludzi, którzy przyszli nam z pomocą. Było wspólne radosne kolędowanie, były słowa życzliwości, miłości i wzajemnej troski. Ważne, aby w drugiej osobie dostrzec Chrystusa – wtedy miłość i zgoda panuje na ziemi. Niech Chrystus w postaci Dzieciątka rodzi się w naszych sercach.

Wyróżnieniem i radością była dla nas obecność pana Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza, oraz pani Wiceburmistrz Moniki Oleksak. Dziękujemy Gospodarzowi oraz wszystkim uczestnikom.

Był to wyjątkowy wieczór spędzony w serdecznej atmosferze.

Stowarzyszenie „Zło Dobrem Zwyciężaj”