Poświęcenie Kaplicy i wprowadzenie relikwii JPII w Hejnicach

W sobotni wieczór 21. 10. 2017 wierni z dekanatu Bogatynia wraz z Ks. Ryszardem Trzósło, proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, uczestniczyli w wielkim wydarzeniu w pobliskich czeskich Hejnicach.Tam, w Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P., którego kustoszem jest Ks. Pavel Andrs, odbyło się poświęcenie Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Królowej, oraz wprowadzenie relikwii Św. JPII, papieża Polaka a zarazem Słowianina. JPII, który wielką miłością otaczał wszystkie narody słowiańskie a zwłaszcza naród czeski. W czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w Gnieźnie skierował do Narodu Czeskiego słowa wdzięczności za żonę Mieszka I czeską Dąbrówkę a zarazem Matkę Chrzestną naszego władcy i jego poddanych, a także za Św. Wojciecha biskupa męczennika, którego krew pieczętowała Chrzest Polski i stała się fundamentem wiary naszego narodu. Relikwie Św. Wojciecha, podkreślił Ojciec Święty, są naszym największym skarbem. Czy może Papież zapomnieć o naszych pobratymcach, dzieciach czeskiego narodu? O tej wielkiej miłości Papieża do Narodu Czeskiego i o Jego zawierzeniu Maryi mówił w swojej homilii Ks. Ryszard Trzósło, jeden z sześciu celebransów Mszy Św. To niezwykłe wydarzenie wpisuje się w ciąg wspólnych inicjatyw wiernych obydwu narodów pod opieką zaprzyjaźnionych ze sobą duchownych. Jest owocem pierwszej pieszej, dziękczynnej pielgrzymki Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Narodowi Czeskiemu za 1050 lat Chrztu Polski oraz wspólnej polsko-czeskiej pielgrzymki „Maryja naszą Matką” na Jasną Górę gdzie dokonało się zawierzenie obu narodów macierzyńskiej opiece Maryi. Wspólne przeżywanie i dzielenie się wiarą w stolicy duchowej Polski przyniosło błogosławione owoce. Ks. Pavel Andrs ze swymi wiernymi, jak dobry uczeń wziął Matkę w wizerunku M.B. Częstochowskiej do siebie, by doznawała czci w Hejnickim Sanktuarium. W szybkim sprowadzeniu relikwii do Hejnic pośredniczył i wspomagał Ks. Pawła, zaprzyjaźniony Ks. Ryszard Trzósło. Po wspólnej Eucharystii odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy i adoracja relikwii, które zostały pięknie wyeksponowane.

Polacy zebrani na uroczystościach w kaplicy zaśpiewali Czarną Madonnę. Uroczystości zarejestrowały ogólnoczeskie media. Po uroczystościach odbyło się wspólne świętowanie, które sprzyja poznawaniu się i dzieleniu wiarą.

Jakie znaczenie dla Narodu Czeskiego ma obecność Maryi i Jana Pawła II w Hejnickim Sanktuarium w tym zakątku ziemi? Może relikwie Wielkiego Papieża, który tak cenił Św. Wojciecha, będą miały podobną wagę? Jan Paweł II ściśle złączony z Maryją, gorący orędownik jednoczącej się Europy pragnął, by zbudowana była na Chrystusie, na prawach Bożych. Może Pan przygotuje wieczernik dla narodów tu zamieszkujących. Może tu, gdzie stykają się granice trzech narodów i gdzie stoi znak Bożej miłości – Krzyż Pojednania Narodów, zaczną się odbudowywać chrześcijańskie korzenie wymierającej Europy. Drogą Krzyżową w sierpniu rozpoczęły się międzynarodowe spotkania modlitewne o pokój między narodami a potem Różaniec do granic, w którym uczestniczyli Czesi i Niemcy i popłynęły modlitwy do nieba w czterech językach. Rozpoczęło się wielkie Te Deum. Niech Bóg, który jest Królem i Panem naszych dziejów będzie uwielbiony i prowadzi nas.

Marianna Urban
Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Chrześcijańska
„Zło Dobrem Zwyciężaj” w Bogatyni