Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W dniach 23 i 24 listopada 2016 r, w salce na plebanii przy naszej parafii będzie wydawana żywność w ramach programu FEAD. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór w godzinach 16:00­ – 18:00. Każda osoba zgłaszająca się winna mieć ze sobą załącznik nr 5 wydany przez OPS.

Parafiany Zespół Caritas


Więcej na temat programu na stronie Caritas Diecezji Legnickiej.