I Komunia Święta w roku 2016

29 maja 2016 roku podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12:00 czterdzieści dwoje dzieci po raz pierwszy przyjęło do swojego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dzień wcześniej dzieci przeżyły również wielkie wydarzenie: sam Chrystus, przez kapłana, przebaczył im grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Życzymy naszym dzieciakom, aby ich przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym przetrwała przez całe ich życie.

Pierwsza Komunia Święta

„Kocham Cię Jezu, kocham serdecznie,
Kocham Cię zawsze, pragnę kochać wiecznie.
Tyś jest mi wszystkim, Tyś mi nad świat drogi,
Z Tobą jestem bogata, bez Ciebie uboga.

Gdy będę smutna, Ty mnie pocieszysz,
Gdy będę w potrzebie z pomocą, pospieszysz.
Boś Ty mi wszystkim, Jezu mój Panie,
Gdy dałeś mi się dziś w posiadanie.

I o cóż mam prosić, Jezu mój Panie,
Ty wiesz o każdej, najmniejszej potrzebie.
Więc proszę tylko o Twe królowanie,
Króluj nam Chryste na ziemi i w niebie.”