Gdzie chrzest, tam nadzieja

30 kwietnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie religijne, patriotyczne i kulturalne – piesza pielgrzymka mieszkańców Bogatyni do sanktuarium maryjnego w czeskich Hejnicach.

Pielgrzymka miała charakter dziękczynny. Organizatorzy i uczestnicy poprzez tradycyjną, religijną praktykę pielgrzymowania chcieli uczcić Jubileusz 1050-lecia Chrztu, który Naród Polski otrzymał od Czechów – naszych południowych sąsiadów. Najlepszym do tego miejscem uznano właśnie sanktuarium maryjne w Hejnicach, którego początki sięgają XIII wieku, a które z czasem stało się duchowym centrum tych ziem i miejscem licznych pielgrzymek przez wzgląd na kult Matki Bożej nazwanej tutaj Mater Formosa, czyli Matka Urocza. Sanktuarium można porównać do znajdującego się w Krzeszowie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Do pielgrzymki przystąpiło ponad 180 osób.

Przez wzgląd na znaczną odległość z Bogatyni do Hejnic (wytyczony szlak wyniósł 28 kilometrów) pielgrzymkę podzielono na dwie grupy.

Pierwsza dla bardziej wprawionych i odważnych piechurów, którzy wyruszyli o godzinie 7.30 spod Domu Ludowego w Markocicach w stronę Heřmanic.

Druga dla osób mniej zaprawionych i starszych, których dowieziono autokarem na Przełęcz Oldrichovską, skąd mieli do przejścia 10 kilometrowy odcinek.

Tam też powitali pątników parafianie z Hejnic z księdzem Pavlem Andršem, co było niemałym zaskoczeniem i radością.

Połączone grupy, utworzyły pełny skład pielgrzymki, która rozmodlona, strojna w polskie i czeskie flagi i szaliki, stanowiła na tym pięknym, malowniczym szlaku niemałe zaskoczenie dla turystów i mieszkańców mijanych miejscowości.

Pogoda była jak na zamówienie – świeciło piękne słońce, niebo było bez chmurki, termometr wskazywał 17˚C i wszystkim dopisywały humory. Podczas postojów można było się posilić i chwilę odpocząć.

Około 14.20, z radosnym śpiewem na ustach, pielgrzymka dotarła do Hejnic. Na dziedzińcu bazyliki pielgrzymi podziękowali Matce Bożej Hejnickiej za szczęśliwy przebieg pielgrzymki. Po czym w pięknej, barokowej bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna za dar chrztu świętego dla Polski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla narodów czeskiego i polskiego.

Liturgii przewodniczył ksiądz Ryszard Trzósło proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni. Koncelebrowali ksiądz Aleksander Maria Leszczyński wicedziekan dekanatu Bogatynia, kustosz hejnickiej bazyliki ksiądz Pavel Andrš oraz dziekan dekanatu Frydland ks. Vít Audy.

 

Podczas mszy św. zostały wręczone dary dla kościoła w Czechach, ufundowane przez Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza – kielich mszalny i kosz biało czerwonych kwiatów oraz dary od sponsorów – ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i ofiara pieniężna. Oprawę liturgiczną uświetniła Orkiestra Zakładowa Elektrowni Turów oraz poczty sztandarowe Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Solidarności Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz Solidarności Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni.

Bazylika, która obecnie jest bardziej pięknym zabytkiem niż miejscem sprawowania kultu religijnego ożyła, zatętniła żywą wiarą, modlitwą i śpiewem a ks. kustosz ze łzami w oczach dziękował Polakom za świadectwo wiary.

Po mszy św. wszyscy pielgrzymi udali się na poczęstunek do klasztornych ogrodów. Tutaj w przyjaznej atmosferze mogli zjeść bigos lub pieczoną kiełbaskę, był też chleb ze smalcem i małosolnym ogórkiem. Dzieci biorące udział w pielgrzymce mogły pobawić się na pobliskim placu. Odpoczynek przy posiłku był dobrą okazją do podziękowania organizatorom pielgrzymki, wszystkim osobom zaangażowanym i życzliwie wspierającym przedsięwzięcie.

Podziękowania usłyszeli Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, naczelnik Wydziału Organizacynno-Prawnego pani Olimpia Stanaszek, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Chrześcijańska „Zło Dobrem Zwyciężaj” pani Marianna Urban, przedstawiciele Sekcji Turystyki Rekreacyjnej Bog-Tur z panem Stanisławem Jaroszem na czele, Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów, muzycy orkiestry elektrownianej, ks. Ryszard Trzósło, ks. Pavel Andrš oraz sami pielgrzymi za uczestnictwo, wytrwałość i pogodę ducha.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Senator RP Rafał Ślusarz z rodziną oraz Starosta Zgorzelecki pani Urszula Ciupak, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat pomysłu zorganizowania jubileuszowej pielgrzymki. Około godz. 17.00 zmęczeni i zadowoleni pielgrzymi zostali odwiezieni autokarami do Bogatyni.

Organizatorzy żywią nadzieję, że świadectwo wiary zaniesione braciom Czechom przyniesie dobre duchowe owoce. Wielu pielgrzymów i gości zadeklarowali chęć uczestnictwa w przyszłorocznej pielgrzymce, na którą już dziś wszystkich chętnych organizatorzy serdecznie zapraszają.

Tekst: Dorota Jurczak i Grzegorz Urban
Zdjęcia: Grzegorz Urban