Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oraz stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska „Zło dobrem zwyciężaj” serdecznie zapraszają na koncert muzyczny pop-oratorium pt. „Miłosierdzie Boże” w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN. Koncert odbędzie się w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 16.00. Zespołowi LUMEN będzie towarzyszył bogatyński chór parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.
„Miłosierdzie Boże”
słowa: św. s. Faustyna
wybór tekstów narracji z „Dzienniczka” s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
muzyka: Zbigniew Małkowicz
Na program koncertu składa się cykl 14 różnych utworów opartych na bazie biblijnej „Księgi Psalmów”.

Kompozytor „Lumenu” Zbigniew Małkowicz, na bazie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny stworzył cykl kilkunastu songów o zróżnicowanym charakterze. Są wśród nich te radosne („Magnificat”, „Bądź uwielbiony”), ale i pełne liryzmu („Witaj”, „Jednym spojrzeniem”). Opracowanie muzyczne współgra z charakterem poszczególnych wierszy. Kompozytor ubierając je w szatę muzyczną, na bazie muzyki rozrywkowej, zastosował różnorodne elementy. Widoczny jest wpływ muzyki gospel. Obecny jest on zarówno w rytmice, melodyce i aranżach. Dużą rolę odgrywa zarówno chór, jak i soliści (często występują improwizacyjne, adlibitowe wstawki), których partie są skonstruowane w sposób autonomiczny. Zauważalne jest także odbicie muzyki klasycznej – polifoniczne prowadzenie głosów, ostinato, modulacje. Ważną rolę spełnia narrator, który przekazuje słowa Jezusa Faustynie a przez nią wszystkim słuchaczom. Wyboru tekstów narracji jak i pieśni dokonała Siostra Elżbieta Siepak ze zgromadzenia ZSMBM. Całość jednak jest tak skomponowana, że koncertu słucha się z wielką przyjemnością. Powtarzane proste słowa zachęcają publiczność do włączenia się w śpiew, a szybkie, zróżnicowane rytmy porywają.
W muzyce zespołu Lumen najważniejsze jest to, by mówiła o Bogu trafiając do najszerszego grona poszukujących osób i w ten sposób przybliżała im miłość Stwórcy.

Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN (2003-2016)
Zespół LUMEN ma na swoim koncie cztery duże projekty: pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” do słów św. Siostry Faustyny, „Psalmy Dawida” na bazie biblijnej „Księgi Psalmów” kantatę dla NMP „Przy Sercu Twoim”, pop-oratorium “Moja Miłość” również do słów św. Siostry Faustyny oraz projekt ewangelizacyjny dla młodzieży pt. „Błogosławieni czystego serca”, zrealizowany we współpracy z katolickim dwumiesięcznikiem „Miłujcie się”.

LUMEN koncertuje od 2003 i ma już w swoim dorobku setki koncertów w kraju i za granicą (USA-Chicago, Filharmonia – Roy Thomson Hall w Toronto, Ukraina – Katedra Lwowska, Francja, Hiszpania – ŚDM Madryt 2011, Litwa – Wilno).
Lumen znany jest z tego, że wykonuje własną muzykę opartą wyłącznie na tekstach religijnych a w szczególności na słowach św. Siostry Faustyny, która pragnęła „o Niepojętym Miłosierdziu Bożym śpiewać na wieki przed wszystkim ludem”.

Ze względu na ewangelizację, muzyka Lumenu ma trafiać do szerokiego grona odbiorców, dlatego jest różnorodna i harmonijnie łączy odległe gatunki muzyczne. Widoczne jest to nie tylko w bogatej palecie brzmień, ale także w stylistyce poszczególnych utworów, która rozciąga się od popu, przez klasykę, gospel, aż po motywy orientalne.

Przy realizacji największych oratoryjnych koncertów współpracują z licznymi chórami oraz orkiestrami symfonicznymi np.: Filharmonią Kaliską, Zabrzańską, Koszalińską, Łomżyńską, Toronto Silver Symphony Orchestra, The Chicago International Orchestra, Orkiestrą Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej, Wileńską Orkiestrą Kameralną, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Legnicką Orkiestrą Symfoniczną i innymi, a szczególnie z Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka.

Lumen wykonuje zarówno koncerty kameralne, w składzie kilkuosobowym jak i duże gdzie stanowi podwalinę dla partii chórów i orkiestr.

Nazwa zespołu Lumen nawiązuje do światła, którym jest Bóg.