Obraz św. Jana Pawła II

W IV Niedzielę Adwentu w naszym kościele został powieszony i poświęcony portret św. Jana Pawła II. Obraz olejny jest namalowany przez artystę z Ukrainy. W parafii rozwija się kult św. Jana Pawła II o czym świadczą modlitwy Parafian za wstawiennictwem Świętego Papieża.