Festyn w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych w dniu 3 czerwca 2018 r. na zaproszenie Rektora WSD w Legnicy członkowie naszego Koła oraz członkowie poszczególnych Kół Przyjaciół WSD diecezji legnickiej uczestniczyli w festynie organizowanym przez WSD.

Przed spotkaniem wszyscy członkowie Kół otrzymali śpiewniki w których zamieszczono cały porządek spotkania. Śpiewnik stanowił także pomoc dla uczestników, którzy w ten sposób mogli brać czynny udział w jego realizacji. Członkowie Kół otrzymali także broszurkę związaną z V Ogólnopolską Pielgrzymką WSD na Jasną Górę w dniach 17-18 kwietnia br.

Na wstępie Rektor WSD ks. dr. Piotr Kot powitał przybyłych. Po powitaniu odmówiono wspólnie różaniec. Kolejnym punktem spotkania była Msza Święta, którą odprawiono na placu przed seminarium. Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor. W czasie Eucharystii uczestnikom towarzyszył chór kleryków WSD.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy zebrani przeszli na plac obok. W tym miejscu organizatorzy przygotowali dla uczestniczących posiłki. Potrawy były różnorodne i bardzo smaczne włącznie z ciastami i napojami. Spotkanie na placu rozpoczęto polonezem a w czasie „biesiadowania” zebranym towarzyszył śpiewem i graniem zespół „Semen”, którego tworzyli klerycy uczelni. Podczas festynu czas wszystkim umilał także ks. Dyrektor WSD a także klerycy WSD prowadzący różnego rodzaju zabawy, tańce i śpiewy.

Po odśpiewaniu przez uczestników spotkania pieśni: „Barka” i „Czarna Madonna” wszyscy przeszli na plac gdzie wcześniej odprawiano Mszę Świętą i uczestniczyli w Nabożeństwie Eucharystycznym z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po odśpiewaniu pieśni „Przed tam wielkim sakramentem,” zakończono Eucharystię. Ks. Rektor serdecznie podziękował wszystkim zebranym za tak liczne przybycie i wyraził nadzieję na następne. Na koniec wszyscy obecni na spotkaniu wzięli udział we wspólnym zdjęciu.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku na uwagę zasługuje bardzo sprawnie i pięknie przygotowane przez organizatorów spotkanie członków WSD oraz bardzo miła i serdeczna atmosfera podczas całego naszego pobytu w Seminarium.

Tą drogą pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu spotkania, szczególnie ks. Rektorowi i ks. Dyrektorowi oraz klerykom WSD i mamy nadzieję spotkać się razem na następnych.

Sekretarz/Skarbnik Koła
mgr Barbara Gabryniewska