Promocja nowych ministrantów

W niedzielę – 12 czerwca – podczas Mszy Św. o godz. 10:30 miała miejsce mała uroczystość. Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostało przyjętych 4 chłopców, którzy blisko rok pod kierunkiem ks. Piotra Frodymy przygotowywali się merytorycznie i duchowo do podjęcia nowych obowiązków. Swój udział w przygotowaniu kandydatów mieli również starsi ministranci i lektorzy, którzy przez cały czas trwania kandydatury pokazywali młodszym kolegom, w jaki sposób i kiedy należy wykonywać poszczególne czynności posługi liturgicznej

Antek, Michał, Dominik i Piotrek z rąk ks. proboszcza Ryszarda Trzósło otrzymali komże i kołnierze, a także, wobec wszystkich zgromadzonych, wyrazili wolę służenia Panu Jezusowi poprzez posługę ministrancką i złożyli uroczyste przyrzeczenia.