Nasi duszpasterze

TRZÓSŁO Ryszard – proboszcz

ZIMNICKI Krzysztof – wikariusz

ZAMBROŃ Krzysztof – wikariusz