ks. dziekan Ryszard Trzósło – proboszcz

mgr kanonik hon. Kapituły Krzeszowskiej, kanonik RM, dziekan dekanatu Bogatynia, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, kapelan Szpitala Gminnego SPZOZ w Bogatyni.

Urodzony 11 VII 1963 r. w Strzegomiu. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego i zdaniu egzaminu maturalnego w 1984 r. wstępuje do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Pracę magisterską pisze z Historii Kościoła.

Święcenia kapłańskie przyjmuje wraz z trójką swoich kolegów ze strzegomskiej Parafii w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu 19 maja 1990r. z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza – Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej.

Dekretem Księdza Kardynała zostaje mianowany wikariuszem w parafii św. Trójcy w Legnicy. Po podziale Parafii we wrześniu 1990 r. zostaje ustanowiony wikariuszem w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na legnickim Osiedlu Piekary. Jednocześnie jest katechetą w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy.

W 1994 r. zostaje przeniesiony przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka do Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie, gdzie pełni funkcję wikariusza i katechety w Zespole Szkół Górniczych.

W czerwcu 1997 roku zostaje mianowany wikariuszem w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Bolesławcu i katechetą w II LO w Bolesławcu.

Z dniem 6 XI 2000 r. zostaje ustanowiony przez Księdza Biskupa Tadeusza Rybaka proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. Funkcję tę pełni przez 14 lat.

20 X 2014 roku zostaje mianowany przez Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego – Biskupa Legnickiego proboszczem Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni.

1 X 2018 roku mianowany przez Biskupa Legnickiego dziekanem dekanatu Bogatynia.