Festyn w Seminarium w Legnicy

Koło Przyjaciół Wyższego  Seminarium Duchownego  przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni uprzejmie informuje, że w dniu 5 czerwca br. na zaproszenie Rektora WSD w Legnicy  członkowie naszego Koła oraz członkowie poszczególnych Kół Przyjaciół WSD  diecezji legnickiej uczestniczyli w festynie organizowanym przez WSD.Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy otrzymali śpiewniki w których zamieszczono cały porządek spotkania. Stanowił także pomoc dla uczestników, którzy w ten sposób mogli brać czynny udział w jego realizacji.

Na wstępie Rektor WSD Ks. Piotr Kot przywitał  zebranych i odmówiono  wspólnie różaniec. Następnie Ks. Rektor przewodniczył mszy świętej, którą odprawiono na placu przed seminarium. W czasie mszy św. uczestnikom towarzyszył chór kleryków.

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy spotkania przeszli na plac obok miejsca w którym  odprawiano mszę,  gdzie klerycy WSD przygotowali posiłki. Potrawy były różnorodne i bardzo smaczne włącznie z ciastami i napojami. Spotkanie na placu rozpoczęto polonezem a w czasie „biesiadowania” uczestnikom towarzyszył śpiewem i graniem zespół „Semen”, którego tworzyli klerycy uczelni. Podczas festynu czas zebranym umilał także Ks. Dyrektor Wyższego Seminarium Duchownego prowadząc różnego rodzaju zabawy, tańce i śpiewy.

Następnie po odśpiewaniu przez wszystkich uczestników spotkania „Barki” i innych pieśni  wszyscy zebrani przeszli na plac, gdzie  wcześniej odprawiano mszę świętą  i uczestniczyli w nabożeństwie „Do Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

Po nabożeństwie Ks. Rektor serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom spotkania  za tak liczne przybycie  i wyraził nadzieję na następne. Na koniec wszyscy obecni na spotkaniu wzięli udział we wspólnym zdjęciu.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że podobnie jak  w latach ubiegłych  tak i obecnie na uwagę zasługuje bardzo sprawne i pięknie przygotowane  przez osoby odpowiedzialne  spotkanie oraz bardzo miła i serdeczna atmosfera podczas  całego naszego pobytu w Seminarium.

Tą drogą pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu spotkania, szczególnie Ks. Rektorowi i Ks. Dyrektorowi oraz klerykom WSD i mamy nadzieję  spotkać się razem na następnych.

Sekretarz/Skarbnik Koła
mgr Barbara Gabryniewska