Odpust parafialny i 35 rocznica powstania Parafii

Tegoroczny Odpust Parafialny przypadał w 35 rocznicę powstania naszej Parafii, a sumie odpustowej przewodniczył ks. prałat Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. W czasie Mszy św. odpustowej żegnaliśmy ks. Piotra Sasułę, dziękując za Jego pracę w naszej wspólnocie parafialnej. Mszę Odpustową uświetniła Orkiestra Kopalni „Turów”, składamy serdeczne podziękowania dla ks. prałata, księży z dekanatu bogatyńskiego, ks. proboszcza Artura z Frydlandu, orkiestrze górniczej i wszystkim, którzy przygotowali uroczystość odpustową, szczególne podziękowania kierujemy do Parafialnego Zespołu Caritas.