XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

W 2011r. przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja. Obecnie koło liczy 35 osób z różnych parafii dekanatu i jest otwarte na nowych członków. Opiekunem duchowym koła jest Ks. Proboszcz Ryszard Trzósło.

Swą działalność rozpoczęło dopiero w 2015r. wyjazdem na coroczną ogólnopolską pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Po przyjeździe do Częstochowy nasza pielgrzymka w grupie 47 osób udała się do Kaplicy Cudownego Obrazu, by oddać pokłon i zawierzyć swoje sprawy naszej Matce i Królowej, a później na plac przed Wałami, gdzie odbywały się główne uroczystości, by śpiewem Godzinek ku czci N.M.P. uczcić Matkę Bożą.

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki były słowa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego, duchowego przywódcy Narodu Polskiego: „Po Bogu najbardziej kocham Polskę,” W  nawiązaniu do tych słów znani artyści scen polskich dali piękny koncert słowno-muzyczny wlewający w serca pielgrzymów poczucie silnej więzi z Ojczyzną.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była jak zawsze oczekiwana przez wszystkich Msza Święta, której przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp. Andrzej Dzięga. W homilii zaznaczył, że wszelkie dobre zmiany w Polsce trzeba sobie wymodlić, wybłagać, a za złe czyny nasze i bliźnich Bogu wynagradzać. Mówił o tzw. „konwencji przemocy w rodzinie”, która wprowadza chaos, pomieszanie pojęć i tak naprawdę uderza w rodziny, o wielkich zagrożeniach związanych z in vitro, coraz częstszym procederze odbierania dzieci rodzicom ze względu na biedę. Tym rodzinom trzeba pomóc, a nie umieszczać dzieci w domach dziecka. Wskazał jeszcze na wiele innych nieprawidłowości, które niszczą Naród i Polskę.

Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz Dziennik” pokazują, co tak naprawdę dzieje się w naszej Ojczyźnie, a czego nie dowiemy się z innych mediów. Docenił to Ojciec Święty Franciszek, który przesłał telegram do Rodziny Radia Maryja podczas trwającego właśnie spotkania, udzielając wszystkim zgromadzonym u stóp Pani Jasnogórskiej odpustu zupełnego.

Trzeba też przypomnieć, że św. Jan Paweł II w swojej kaplicy na Watykanie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlił się tak: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką.” Mówił też do Rodziny Radia Maryja: „Wypełniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii „wszelkiemu stworzeniu”. Podobni jesteście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno”.

Na potwierdzenie, że Niebo błogosławi Rodzinie Radia Maryja, Matka Najświętsza uczyniła cud – otóż podczas czytania Ewangelii na niebie ukazała się tęcza oplatająca mocno świecące słońce. To niezwykłe zjawisko utrzymywało się też podczas głoszenia homilii. Ten czytelny znak nawiązuje do objawień fatimskich, gdzie Maryja wezwała ludzi do nawrócenia, pokuty i modlitwy, szczególnie różańcowej, ponieważ modlitwa owocuje przemianą życia osobistego i społecznego. Prosiła też o praktykowanie pierwszych sobót miesiąca, wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie bluźnierstwa i zniewagi. Zwrócił na to uwagę prezes PiS Jarosław Kaczyński w krótkim wystąpieniu, że dobre zmiany w naszej Ojczyźnie mogą nastąpić wyłącznie wtedy, jeśli nawiążemy do tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej Narodu. Oznacza to zaproszenie Pana Boga do naszego życia i zrozumienie, że kościół katolicki w Polsce jest nam niezbędny na tej drodze.

Chciałabym również dodać, że ta pielgrzymka tak jak poprzednie, była wypełniona podczas jazdy autokarem modlitwą i śpiewem pieśni religijnych. W drodze powrotnej obejrzeliśmy film „Ja jestem” o cudach eucharystycznych, między innymi w Sokółce. Wysłuchaliśmy też świadectw kilku uczestników o przemianie życia i myślenia, co spowodował ten wielki uniwersytet jakim jest Radio Maryja. Katechezy głoszone w Radiu uczą zrozumienia Ewangelii, zachęcają do życia według woli Bożej, pokazują, że człowiek może być naprawdę wolny i szczęśliwy słuchając Boga. Audycje dla rodziców i wychowawców, dla dzieci i młodzieży, aktualności dnia, rozmowy niedokończone i wiele innych cennych audycji uczą samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Poprzez te świadectwa dostrzegliśmy jak wielką i doniosłą rolę spełnia Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe, ile dobra czynią i że warto wspierać te katolickie media. Bogu niech będą dzięki za ich rolę w życiu naszego Narodu i za ich założycieli.

W imieniu wszystkich uczestników pielgrzymki i swoim serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi Ryszardowi za sprawowaną Eucharystię w naszych intencjach, przewodniczenie modlitwom podczas podróży i niezwykłą życzliwość oraz niestrudzonej organizatorce Mariannie Urban.

Pragnę jeszcze poinformować, że we wszystkich kościołach w Bogatyni, dnia 27 każdego miesiąca odbywają się Msze Święte za Ojczyznę. Zachęcam do modlitwy za Ojczyznę.