ks. Adam Szpotański – wikariusz

Adam Czesław Szpotański – urodzony 17 listopada 1984 roku w Legnicy, syn Czesława
i Alicji zd. Lis. W latach 2004 – 2010 alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, pracę magisterska zakresu Historii Kościoła pt. ,,Powstanie i rozwój Ruchu Comunione e Liberazione w Polsce” obronił w roku 2009. W czasie studiów prowadził wolontariat w Domu Dziecka św. Elżbiety w Legnicy. Święcenia diakonatu przyjął w dniu 21.05.2009 z rąk bp. dr Marka Mendyka w Legnicy. Święcenia prezbiteratu przyjął 22.05.2010 z rąk bp. ks. dr Stefana Cichego.

W latach 2010 – 2013 pełnił funkcje wikariusza w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie i katechety w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
W latach 2011 – 2014 dekretowany przez Biskupa Legnickiego na Kierownika Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę. Rezygnacja z funkcji złożył na własne życzenie w celu dokończenia studiów i przygotowania rozprawy doktorskiej.

W latach 2011 – 2015 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uzyskał licencjat rzymski w roku 2014 zakresu Historii Kościoła. W latach 2013 – 2016 pełnił funkcje wikariusza w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie oraz katechety w Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 9 oraz Przedszkolu Publicznym nr 14 w Lubinie. W tym też czasie organizował wolontariat młodzieżowy w lubińskich domach dziecka i hospicjum. Ponadto akcje charytatywne przy współudziale z środowiskami kibicowskimi.

Od 27 czerwca 2016 pełnił funkcje wikariusza w parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Bogatyni oraz katechety w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.W dniu 28 października 2016 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Decyzją Rady Wydziału PWT w dniu 10 listopada 2015 roku uzyskał stopień doktora teologii zakresu Historii Kościoła.

Monografie naukowe

  • współautor monografii pt. ,, Sulików – Dzieje Katolickiej i Ewangelickiej Parafii” wyd. Sulików 2014, ISBN 978-83-64868-04-7;

Artykuły naukowe

  • ,,Ruch Comunione e Liberazione w Polsce w latach 1983 – 2010” Perspetiva Rok XIV 2015 nr 1 (26) s. 157-170.

Konferencje

  • Referat pt. ,,Exhodus Kościoła Wschodniego na teren Dolnego Śląska w latach 1944 – 1947” na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy w ramach Konferencji naukowej pt. ,,Polska, ale jaka?”

Projekty naukowe

  • w roku szkolnym 2011/2012 prowadzenie projektu edukacyjnego z Historii Sztuki
    w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie pt. ,,Konserwacja zabytków sakralnych na przykładzie kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie”
  • w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu edukacyjnego zajęcia z Historii XX wieku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie pt. ,,II wojna światowa na terenie Dolnego Śląska”;

Działalność redaktorska

  • 01.06.2008 – 01.09.2014 Redaktor naczelny materiałów duszpasterskich Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.
  • 01.07.2010 – 01.07.2013 Redaktor naczelny pisma Ave Crux – Spes unica w Sulikowie.
  • 01.10.2015 – 27.06.2016 Redaktor Naczelny pisma M.M. Kolbe w Lubinie